PHRACHOMKLAORUN 2023

"วิ่งกระชากใจ ใครๆก็วิ่งได้"

วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566
ณ บริเวณสนามหน้าโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี

"ปิดรับสมัคร"

 • เปิดรับสมัครออนไลน์เฉพาะ  "รับด้วยตนเอง" เท่านั้น
 • มินิมาราธอน 10 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 500 บาท)
  ชาย : ไม่เกิน 15 ปี, 16-29 ปี, 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60-64 ปี, 65-69 ปี , 70 ปีขึ้นไป
  หญิง: ไม่เกิน 15 ปี, 16-29 ปี, 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60-64 ปี, 65 ปีขึ้นไป
 • 4.4 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 400 บาท)
  ชาย : ไม่เกิน 12 ปี, 13-19 ปี, 20-29 ปี, 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60-64 ปี, 65-69 ปี , 70 ปีขึ้นไป
  หญิง : ไม่เกิน 12 ปี, 13-19 ปี, 20-29 ปี, 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60-64 ปี, 65 ปีขึ้นไป
 • 3 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 300 บาท) ไม่แบ่งประเภทและรุ่น , ไม่มีการแข่งขัน 
 • Family 4.4 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 1,000 บาท) สมัครเป็นทีมละ 3 คน ไม่แบ่งประเภทและรุ่น
 • VIP (ค่าสมัคร 1,500 บาท) สามารถเลือกระยะวิ่งที่แข่งขันได้
 • รับสมัครทางออนไลน์ โดยโอนเงินค่าสมัครได้ที่ :
  ชื่อบัญชี :
  เลขที่บัญชี :
  ธนาคาร : 

 • เมื่อโอนเงินค่าสมัครแล้ว ให้กรอกรายละเอียดผู้สมัคร/บุคคล/กลุ่ม-ชมรม ตามแบบฟอร์ม
 • หากสมัครถูกต้อง ครบถ้วนทุกขั้นตอน รายชื่อจะขึ้นทันทีอัตโนมัติ
 • ตรวจสอบรายชื่อ/สถานะ, จดจำรหัสรับเสื้อ-เบอร์
 • เมื่อโอนเงินแล้วจะต้องสมัครภายใน 3 วัน มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
 • รับเสื้อ-เบอร์รอบเดียว
  รับเสื้อ-เบอร์ วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 ตั้งแต่ เวลา 10.00-20.00 น.
  ณ อาคารราชพฤกษ์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบรี
 • หลักฐานการรับเสื้อ-เบอร์
  - กรณีรับเสื้อด้วยตนเอง  แจ้งรหัส BIB และ แสดงบัตรประชาชน -กรณีฝากรับแทน สำเนาบัตรของผู้ฝาก เขียนระบุให้ผู้ใดเป็นผู้รับ และบัตรประชาชนของผู้รับแทน - กรณีสมัครแบบกลุ่ม-ชมรม ตัวแทนกลุ่ม-ชมรม สามารถรับแทนได้ทั้งกลุ่ม-ชมรม
 • ผู้สมัครได้รับเสื้อที่ระลึก 1 ตัว ผู้ที่เข้าเส้นชัยได้รับเหรียญรางวัล
 • ประเภทมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร
  - ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล
  - ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชาย/หญิง รับถ้วยรางวัล Over All (หากรับถ้วยรางวัล Over All แล้ว จะไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัลลำดับ 1-5 ในแต่ละรุ่น)
 • ประเภท 4.4 กิโลเมตร
  - ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล
  - ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชาย/หญิง รับถ้วยรางวัล Over All (หากรับถ้วยรางวัล Over All แล้ว จะไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัลลำดับ 1-5 ในแต่ละรุ่น)
 • ประเภท Family 4.4 กิโลเมตร ผู้ที่เข้าเส้นชัย ลำดับ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล
 • ประเภท VIP ได้รับเสื้อที่ระลึก ถ้วย VIP เหรียญรางวัล และของที่ระลึก

คลิกที่ภาพแผนที่ เพื่อดูภาพขยาย

 • วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566
  - เวลา 10.00 – 20.00 น. - รับเสื้อและBIB ณ อาคารราชพฤกษ์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบรี
 • วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566
  - เวลา 04.30 น. - จุดรับฝากของเปิดบริการ
  - เวลา 05.00 น. - วอร์มร่างกาย
  - เวลา 05.15 น. - ประธานกล่าวเปิดงาน โดย นายแพทย์เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมการสาธารณสุข วุฒิสภา
  - เวลา 05.30 น. - ปล่อยตัว ระยะทาง 10 กิโลเมตร
  - เวลา 05.40 น. - ปล่อยตัว ระยะทาง 4.4 กิโลเมตร
  - เวลา 05.50 น. - ปล่อยตัวระยะทาง 3 กิโลเมตร
  - เวลา 06.00 น. - พิธีการมอบถ้วยรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
  - เวลา 09.00 น. – ปิดการแข่งขัน
  - เวลา 06.00-12.00 น. กิจกรรม "ตลาดอิ่มสุข by PCK"

สอบถาม / ข้อมูลทั่วไป
Tel. 0943951545 คุณออม
Tel. 0851884137 คุณปู
Tel. 0955062635 ครูวิบูลย์
การสมัครออนไลน์/แก้ไขข้อมูลการสมัคร
Line ID : @samakwing ( มี @ ข้างหน้าด้วย )